روایتی از تلاش نافرجام تروریست‌های تکفیری‌ برای اقدامات انتحاری در ایام اربعین

برگزیت بر بازار نفت چه تاثیری گذاشت؟میزان نوشت: نماینده سابق مجلس با بیان اینکه نمی‌توان گفت هدف مستقیم تروریست‌ها در