فینالیست‌های بوکس قهرمانی جوانان کشور به روز آخر این مسابقات رسیدند

ثبت 31 موقوفه در استان کرمان با موضوع غدیربا معرفی نفرات راه یافته به فینال مسابقات بوکس قهرمانی جوانان کشور،

«ژنرال‌های ۱۳ ساله» به شهرک دفاع مقدس رسیدند

جزییات پرداخت مالیات بر اساس درآمد واقعیمرحله پایانی فیلمبرداری مستند «ژنرال‌های ۱۳ ساله» به کارگردانی محمد جعفری که با محوریت