ماجرای ثبت ردیف تازه در قبض موبایل مشترکان / درآمد عمومی دولت در قبوض تلفن همراه چیست؟

برگزاری بیش از ۱۳۰همایش پیاده‌روی خانوادگی در سال ۹۵برخی مخاطبان سرویس مشکلات مردم پرسیده‌اند چرا در قبوض موبایل، ردیف تازه‌ای