تصاویر | پشت این دَرها چه رازی است؟! | درهای رنگارنگ و زیبا را ببینید

انصراف امین تارخ از تهیه‌کنندگی «بن‌بست وثوق»شیوه خاص معماری، رنگ، نقوش و … در هر شهری هر کدام حرفی برای