رئیس اتحادیه نانوایان: ۷۰ درصد نانوایی‎های همدان به تامین اجتماعی بدهکارند

رئیس گروه پیشگیری از بیماری ها: امروز شاهد افزایش بیماریهای غیرواگیر در بین جوانان هستیمرئیس اتحادیه صنف نانوایان همدان گفت: