پرورش: هما به این آب و خاک جان تازه‌ای دمید

دیدار نمایندگان ۷۰۰ منتقد با مدیر‌کل دفتر موسیقی/ جشنواره موسیقی فجر اساسنامه‌دار می‌شودمدیرعامل ایران ایر گفت: همکاری هما و ایرباس،