دلیل کم‌آبی بالیقلو چای اردبیل اجرای پروژه پل قدس نیست

انهدام دو باند سرقت مسلحانه در فارستسنیم نوشت: اجرای پروژه پل قدس دلیل کم‌آبی بالیقلو چای اردبیل نیست و تمام