دعوت استاندار از صندوق ذخیره شاهد برای سرمایه گذاری در کردستان

هشدار رئیس دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان درباره تهدید فزاینده افراطی‌گریاستاندار کردستان در جلسه شورای مشورتی ایثارگران، از صندوق ذخیره شاهد دعوت