جواب مشخصی در مورد چرایی بیماری جعفر والی ندادند/ ایرج راد از مرگ هنرمند پیشکسوت گفت

تصاویر | بارش برف در اردبیلایرج راد معتقد است از نظر پزشکی رسیدگی لازم و کافی در مورد جعفر والی