تکاوران ارتش در حال ورود به ساختمان پلاسکو هستند

برآورد خسارات پلاسکو فعلاً ممکن نیستمیزان نوشت: رئیس ستاد بحران نیروی زمینی ارتش گفت: تکاوران ارتش در حال ورود به