از سرودخوانی در دانشگاه تا واکنش‌‌های مردم به هنرمندان در فضای مجازی / پربازدیدهای ۱۶آذر

مرکل در انتخابات درون‌حزبی آلمان پیروز شددر روز ۱۶آذر، اخبار پربازدید همگی مربوط به حضور و سخنرانی و جلسات پرسش