بازی در زمین سفید، با توپ سفید!/ فدراسیون یک توپ رنگی ندارد؟

نیویورک تایمز: ترامپ؛ رئیس‌جمهوری که همیشه ریاست کرده و فرمان داده استبازی ماشین‌سازی – استقلال در حالی برگزار می‌شود که