در ایام نوروز: ۳ هزار و ۷۰۰ مسافر از طریق فرودگاه همدان جابه جا شدند

قایقرانان همدانی آماده حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و جهانمدیر فرودگاه همدان گفت: در ایام نوروز 26 پرواز از