جشن نایب‌قهرمانی در تبریز با حضور تاج و با چاشنی انتقاد از فدراسیون/گردهمایی انتخاباتی نبود؟

ضرب‌المثل‌هایی که دیگر معنی نمی‌دهندباشگاه دبیری تبریز جشن نایب قهرمانی در تبریز گرفت و مهدی تاج هم مهمان‌شان بود. ضرب‌المثل‌هایی