درد و دل‌های همسر عادل غلامی پس از دوری همسرش از تیم‌ملی/ سمیرا نایبی:حکم عادل نا عادلانه بود!

پشت پرده سپرده گذاری مردم در 8700 بانک و موسسه مالی و اعتباریهمسر غلامی می‌گوید:«از عادل دعوت کنند،بر می‌گردد،او هنوز