افزایش سه درجه‌ای دمای اصفهان در روزهای آینده/وزش باد همراه توفان محلی

وی‌اودی/آی‌پی‌تی‌وی با نصب آسان در ایران آماده بهره‌برداری شدرئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: تحلیل نقشه‌های هواشناسی