«دختری به نام نمک» در جست‌و‌جوی سرمایه‌گذار

دادستان: گاهی می گویند فلان آقا در خوزستان حرفهایی زده؛ ما می‌گوییم نوبت آن‌ها هم می‌رسدباشگاه خبرنگاران جوان نوشت: کارگردان