اولین آلبوم رسمی گروه آوازی «دامور» در آستانه انتشار

توضیح بانک مرکزی درباره توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی های ایراناولین آلبوم رسمی گروه «دامور» به سبک آکاپلا (آواز