کارگردان فیلم جکی‌ چان در ایران/ «جدایی نادر از سیمین» را خیلی دوست دارم

چراغ سبز وزیر خارجه انگلیس برای همراهی آمریکا علیه سوریهتدی چان کارگردان هنگ‌کنگی یکی از مهمانان حاضر در جشنواره جهانی