تمامی بازی‌های این دوره از مسابقات برای ما حکم فینال را دارد

روزنامه صداوسیما: قبول کنید تلویزیون مهمتر از فضای مجازی است!سرمربی تیم والیبال امید ایران گفت: تیم والیبال امید ایران فقط