استناد یک دادگاه ایرانی به مصوبه ۷۰سال پیش سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر

انتشار مکالمۀ نتانیاهو و مدیر روزنامه یدیعوت آحرونوتیکی از شعب دادگاه تجدید در استان مازندران، رایی را صادر کرد که