ابتکار: مهار کانون‌های گرد و غبار ایران کلید خورد

وزارت بهداشت: روزنامه قدس فایل کامل مصاحبه را منتشر کند تا درست قضاوت شودایسنا نوشت: توافقنامه اجرایی بین کشورهای ایران