محدودیت‌های جدید برای رانندگان‌نوگواهینامه/ جریمه‌دوربینی خودروهای‌فرسوده/ افزایش برخورد با خودروهای‌لوکس

معاون سیاسی وزارت کشور: نسبت به مشارکت مردم در انتخابات نگرانی نداریممهر نوشت: رییس پلیس راهور ناجا بر اساس دستورالعمل