پردیس خرم آباد روی نوار پیروزی/ پیروزی قاطع مقابل استقلال ملاثانی

یکسان سازی حقوق کارکنان شهرداری به منزله یکسان سازی قراردادها نیستپردیس خرم آباد در هفته پنجم مسابقات لیگ دسته سوم