آخرین خبرهای حدادعادل از ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری 96

سخنرانی پاپ فرانسیس به مناسبت روز جهانی صلحباشگاه خبرنگاران جوان نوشت: حداد عادل در رابطه با ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات