کارشناس فرانسوی: خاک ارومیه حاصلخیزتر از اروپا است

تحقق 91 درصدی پرداخت تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی استانایرنا نوشت: کارشناس تولید بذر شرکت اورالیس فرانسه با اشاره