فیلم | وضعیتی شبیه وال استریت در ایران | ٨۰درصد سپرده‌ها متعلق به ۲درصد خانوارها

«ماکزیمال» منصور طبیب‌زاده در گالری آس برپا می‌شودغلامرضا مصباحی مقدم در برنامه تلویزیونی دستخط گفت: هشتاد در صد سپرده‌ها در