بدرقه خانواده آیت‌الله هاشمی توسط مردم قدرشناس

خاطره مجری تلویزیون از آخرین گفت‌و‌گویش با آیت‌الله هاشمیایسنا نوشت: مردم قدرشناس کشورمان در پایان مراسم خاکسپاری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی