کارگردان «خانه پاکیزه»: وقتی برای ناز کردن ستاره‌ها را نداشتم

زمان برقراری آتش بس سوریه اعلام شدیکی از دو کارگردان نمایش «خانه پاکیزه» با اشاره به جزییات این کمدی از