خاطره‌ رهبرانقلاب از شرکت در جلسه قرآن در هوای سرد همراه با فرزند کوچک‌شان

ابوالقاسم طالبی: «یتیم‌خانه ایران» یک فیلم ضدیهودی نیستکانال تلگرامی KHAMENEI.IR خاطره ای از رهبر معظم انقلاب منتشر کرده که ایشان