برخی، از اقدامات دولت در حوزه سلامت «خوششان» نمی‌آید

رییس‌جمهور منشور حقوق شهروندی را امضاء می‌کندایسنا نوشت: وزیر بهداشت،با اشاره به برخی اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه بهداشت

اصل مهم در حوزه شهرداری، تامین سلامت شهروندان است

توافق اعضای اوپک، شرط افزایش قیمت نفتشهرداری اردبیل گفت: اگر برای تامین سلامت شهروند تدابیری اندیشیده نشود و اقدامی صورت

معاون فرماندار البرز: توجه به مشکلات حوزه بانوان خدمتی بزرگ به جامعه است

یک میلیون و۵۳۵هزارخانوار در استان اصفهان سرشماری شد/۴.۳درصد غایب بودندمعاون فرماندار البرز گفت : نقش زنان و مادران در کاهش