درخواست دیده‌بان حقوق بشر از آمریکا درباره عربستان

سردار بهترین بازیکن نیم‎فصل روسیهتسنیم نوشت: سازمان دیده‌بان حقوق بشر از آمریکا خواست که هر چه سریع‌تر فروش سلاح به