بکارگیری منشور حقوق شهروندی در دستگاه های دولتی الزا م آور است

دانش‌آشتیانی: در شفاف سازی تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان با کسی تعارف نداریممعاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی روز

تخت‌روانچی: حقوق بشر و تعاملات بانکی محور دور جدید گفت‌وگوها/ گشایش دفتر اروپا در تهران زمان‌بر است

اوباما با ترامپ تماس گرفتمعاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه، حقوق بشر و تعاملات بانکی را دو موضوع جدید