روایت فاطمه هاشمی از حمایت برخی اعضای حزب اعتدال و توسعه از احمدی‎نژاد

علت خروج قطار خرمشهر-تهران مشخص شد؛ گرماایلنا نوشت: عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با اشاره به انتخابات سال