قسمت حذف شده گزارش کمیسیون عمران در برخی رسانه‌ها درباره مقصر برخورد دو قطار

طاهری: از مذاکره “ویسی و رفیعی” اطلاعی ندارم/ وضعیت “عقیلی” در حال رسیدگیبخش اصلی و مهم گزارش کمیسیون عمران که