همایش «حادثه ساختمان پلاسکو، درس هایی که باید آموخت» در البرز برگزار می شود

گشایش نمایشگاه آثار منتخب جشنواره خوارزمی ناحیه 3 آموزش و پرورش تبریزهمایش «حادثه ساختمان پلاسکو، درس هایی که باید آموخت»