حضور تیمهای تکواندو ایران با نام شهید خرازی در مسابقات قهرمانی جهان

سایت فدراسیون تکواندو نوشت:تیم‌های ملی تکواندو کشورمان برای حضور در آوردگاه جهانی با نام سردار سرافراز شهید حاج حسین خرازی