روایت سایت فیفا از شادی ایران در شب صعود به جام جهانی

پیام تبریک رییس صداوسیما برای صعود ایران به جام‌جهانیسایت فیفا در گزارشی به خوشحالی بازیکنان ایران و مصاحبه آنها بعد