وزیر جهاد کشاورزی: اساس تولید محصولات کشاورزی باید خاک محور شود

مشکلاتی که شما مطرح کردید؛حقوق بازنشستگان چقدر افزایش می یابد؟وزیر جهاد کشاورزی گفت: باید اساس تولید محصولات کشاورزی را خاک