سیل‌ها به جنگ گرد و خاک خوزستان می‌روند/ نتایج بازدید هوایی وزیر نیرو از کانون‌های ریزگرد

منشا سوءظن و بی‌اعتمادی مردم به سیاستمدارانایرنا نوشت: مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به بازدید هوایی وزیر نیرو