ادعای جنجالی روزنامه پیروزی درباره سروش رفیعی برای جلد دوشنبه‌اش!

فیلم | واکنش روحانی به منتقدان برجام | همه چیز ایده‌آل نیست اما اگر برجام نبود …روزنامه پیروزی روی جلد