علیرضا داودنژاد: بیشتر جشنواره‎‌های سینمایی وابستگی‎های مالی و سیاسی دارند

اهدای درجه هنری به چهار نفر از صنعتگران صنایع دستی استان لرستانایلنا نوشت: علیرضا داودنژاد معتقد است که اکثر جشنواره‎‌ها،

وزیر ارشاد: جشنواره‌های فجر، ۲۰ میلیون مخاطب دارند

جزئیات جدید از شلیک سامانه‌های پدافندی به سوی یک پهپاد در آسمان تهرانوزیر فرهنگ‌ و‌ ارشاد اسلامی گفت: گفت‌و‌گوی فرهنگی