ساختمان جدید بهبود معتادان در شرق تهران به بهره‌برداری می‌رسد

ارائه پیشنهادهای غیرمنصفانه به بازیگر زن پیشکسوتشهرداری پایتخت اعلام کرد ساختمان جدیدی که برای بهبود معتادان در شرق تهران به