رشد تولید ۱۳ درصدی تولید آهن اسفنجی در گروه فولاد مبارکه

افزایش شش درجه‌ای دمای تهرانکارکنان تلاشگر گروه فولاد مبارکه شش ماهۀ اول سال ۹۶ را با رشد تولید ۱۳ درصدی