توضیحات هواپیمایی تابان درباره حادثه فرودگاه مهرآباد

تصاویر | کلیساهای مریم و میناس مقدسایسنا نوشت: شرکت هواپیمایی تابان اعلام کرد سانحه امروز به دلیل نقص فنی در