جلسه توسعه اینترنت رایگان در اماکن عمومی استان آذربایجان غربی برگزار شد

مجتمع هنر و رسانه جوانان کردستان افتتاح شدجلسه توسعه اینترنت در اماکن عمومی استان آذربایجان غربی با حضور جلیلی نژاد