ضرورت توسعه فرهنگ قرآنی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن

استان اردبیل یکی از قطب‌های دامپروری کشور محسوب می‌شودرئیس عقیدتی سیاسی گروه پدافند هوایی شهید ظرافتی بابلسر گفت: ترویج و