توزیع گوشت گرم وارداتی در قم محدودیتی ندارد/عرضه گوشت با قیمت هرکیلو 305 هزار ریال

دوازدهمین نشست تخصصی «آیین آواز» با حضور آواز خوان نامی زنجانایرنا نوشت؛ مدیر تنظیم بازار محصولات و نهادهای سازمان جهاد