پاسخ متروی تهران به گلایه مسافران: باید واگن‌ها دو برابر شود/ منتظر قطار خالی نباشید

یک لحظه غفلت از خدمت به مردم گناهی غیرقابل بخشش استمسئولان متروی تهران می‌گویند باید تعداد واگن‌های موجود در خطوط