نمایشی برای تمام آن‌ها که سواد خواندن و نوشتن دارند

بی‌اعتنایی بازارهای جهانی به برگزیتنمایش «عقل صورتی» از کودکی می‌گوید که نمی‌داند چگونه به دیگران نشان دهد مریض نیست و